דניה סיבוס


שם הפרויקט: Sky עיר ימים נתניה
יזם: אפריקה ישראל מגורים
קבלן מבצע: דניה סיבוס
אדריכל פנים: רם גולדברג אדריכלים בע"מ

ir-yamim (0)
 
ir-yamim (1)
 
ir-yamim (2)
 
ir-yamim (3)
 
ir-yamim (4)
 
ir-yamim (5)
 
ir-yamim (6)
 
ir-yamim (7)
 
ir-yamim (8)
 
ir-yamim (9)
 
ir-yamim (10)
 
ir-yamim (11)
 
ir-yamim (12)
 
ir-yamim (13)
 
ir-yamim (14)
 
ir-yamim (15)
 
ir-yamim (16)
 
ir-yamim (17)
 
ir-yamim (18)
 
ir-yamim (19)